Innowacyjny Dom

Nawet do 135 tys. zł!

Pozyskaj dofinansowanie na źródła energii. Nawet do 135 tys. zł w ramach nowych założeń programu Czyste Powietrze lub do 31 tys. zł w ramach “Mój prąd 4.0”. Dotację z tego drugiego programu można połączyć z jeszcze innym - Moje Ciepło.
Przeprowadzimy Cię przez cały proces i odpowiemy na wszystkie pytania.

CZYSTE POWIETRZE 2023

Program Czyste Powietrze mocno się zmienił w 2023. Teraz można uzyskać wyższe dofinansowanie, wzrosły progi dochodowe, a wypłata środków przebiega szybciej. Maksymalnie można uzyskać nawet 135 tys. zł. Wypłata środków w ramach programu jest przewidziana do 30 września 2029, a ostatnie podpisanie ostatnich umów zakłada się do końca 2027.

Co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić i dla kogo dotacja w ramach programu Czyste Powietrze?

Dopłatami są objęte m.in. audyt energetyczny, pompy ciepła, w tym powietrze-powietrze, mikroinstalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie elektryczne czy instalacja centralnego ogrzewania z instalacją ciepłej wody użytkowej.

Na udział w programie Czyste Powietrze mogą liczyć właściciele (lub współwłaściciele) budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w jego obrębie lokalu mieszkalnego z własną księgą wieczystą. Beneficjenci zostali podzieleni na grupy według kryterium dochodowego. Generalnym warunkiem jest, aby ten nie przekraczał 135 tys. zł rocznie. Poszczególne progi zostały wyrażone w tabeli poniżej.

Po zmianach program Czyste Powietrze daje też możliwość finansowania dla osób, które już wymieniły źródło energii na zeroemisyjne. Beneficjenci pierwszej edycji programu, które wymieniały piec, mogą wnioskować ponownie i zdobyć dotację na termomodernizację.

Wysokość dofinansowania w ramach Czystego Powietrza 2023 jest uzależniona od typu przedsięwzięcia, uzupełnienia o mikroinstalację fotowoltaiczną lub nie oraz kompleksowości termomodernizacji.

Część I. Dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (wg zeznania podatkowego)

Przedsięwzięcie Maksymalnie (bez fotowoltaiki) Maksymalnie (z fotowoltaiką)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez termomodernizacji: 35 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) bez termomodernizacji: 41 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 60 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją: 66 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła. bez termomodernizacji: 25 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) bez termomodernizacji: 31 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 50 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją: 56 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. bez termomodernizacji: 13 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) x
z termomodernizacją: 33 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)

Część II. Dla beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania. Miesięczny dochód nie przekracza 1984 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w jednoosobowym.

Przedsięwzięcie Maksymalnie (bez fotowoltaiki) Maksymalnie (z fotowoltaiką)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez termomodernizacji: 50 tys. zł (w tym audyt 1200 zł) bez termomodernizacji: 59 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 90 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją: 99 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła. bez termomodernizacji: 32 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) bez termomodernizacji: 41 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 72 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją:: 81 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. bez termomodernizacji: 25 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) x
z termomodernizacją: 48 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)

Część III. Dla beneficjentów, których miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym. Zaświadczenie musi być wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Przedsięwzięcie Maksymalnie (bez fotowoltaiki) Maksymalnie (z fotowoltaiką)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez termomodernizacji: 70 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) bez termomodernizacji: 79 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 120 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją: 135 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła. bez termomodernizacji: 50 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) bez termomodernizacji: 59 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
z termomodernizacją: 100 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) z termomodernizacją: 115 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. bez termomodernizacji: 40 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł) x
z termomodernizacją: 70 tys. zł (w tym audyt: 1200 zł)

Jesteś zainteresowany? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, a nawet pomożemy w złożeniu wniosku. Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą.

Wniosek możesz złożyć przez Internet w portalu beneficjenta, w urzędzie lub banku. Wszystkie potrzebne dokumenty oraz więcej informacji na: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

MÓJ PRĄD 4.0

Do 31 marca 2023 trwa nabór do innego z programów: Mój Prąd, który otrzymał oznaczenie 4.0. Na dotację mogą liczyć instalatorzy fotowoltaiki o mocny nieprzekraczającej 10 kW (wszystkie koszty poniesione od 1 lutego 2020). Maksymalna kwota dofinansowania to 31 tys. zł. Ponadto, na dofinansowanie mogą liczyć nawet osoby, które skorzystały już z programu w poprzednich edycjach, ale nie dotyczy rozbudów siłowni.

I tak na własną instalację fotowoltaiczną można uzyskać 50%, do 6 tys. zł (7 tys. zł, jeśli budowie towarzyszy także zakup innego produktu, np. magazynu ciepła czy systemu do niego). Z kolei aż na 16 tys. zł mogą liczyć osoby, które zdecydują się dodatkowo na zakup własnego banku energii, który przechowa wyprodukowaną przez instalację energię. Ponadto na dotacje mogą liczyć także budujący magazyny ciepła (50%, nie więcej niż 5 tys. zł) oraz system EMS/HEMS (50%, nie więcej niż 3 tys. zł).

MOJE CIEPŁO

Z kolei program Moje Ciepło zakłada dofinansowanie do zakupu pomp ciepła każdego typu, czyli pomp gruntowych, pomp powietrze-woda i powietrze-powietrze. Beneficjentem może zostać jednak tylko osoba będąca w trakcie budowy domu lub taka, która zawiadomiła o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 1 stycznia 2021. Budżet całego programu to 600 mln zł.

Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych to maksymalnie 30% dla osób fizycznych i 45% dla osób fizycznych z kartą dużej rodziny. Dla pomp gruntowych kwota wsparcia to maksymalnie 21 tys. zł, a dla pozostałych – powietrze-woda i powietrze-powietrze po 7 tys. zł.

Wniosek należy złożyć na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub oddać to w nasze ręce – chętnie doradzimy i przeprowadzimy przez tę procedurę.

Shopping Cart